Đã đóng

Unity3D Game Developer for Full Time Role -- 4

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1336 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1225 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Hello.

I'm looking for experienced Unity3D developer to make a physics based casual game. Apply with your unity3d game portfolio.

I'm looking for long term providers.

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online