Update existing iOS and Android Apps

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 15

Mô Tả Dự Án

We have an existing webview iOS and Android app.

We need the following UPDATED

- icon and splash image

We need the following ADDED

- daily local push notifications (will provide the text)

We need the following DEBUGGED

- The app on certain Android models relaunches every time the phone orientation changes.

- The mobile website doesn't load properly. Images missing.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online