Đã hoàn thành

Update existing iOS and Android Apps

Dự án này đã kết thúc thành công bởi akshitiv với giá $200 CAD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

We have an existing webview iOS and Android app.

We need the following UPDATED

- icon and splash image

We need the following ADDED

- daily local push notifications (will provide the text)

We need the following DEBUGGED

- The app on certain Android models relaunches every time the phone orientation changes.

- The mobile website doesn't load properly. Images missing.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online