Đã hoàn thành

Update an existing iPhone application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ITLove007 với giá $1647 USD trong 20 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Đã hoàn thành trong
20 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

The Airstrike app is designed to help run the Airstrike Football League – a league that plays the sport of American football. It is designed to keep the statistics of the players who play in the league. There are many different statistics that can be tracked in the app. It also has an ability to record videos of good plays made by the players. All of the games in the Airstrike Football League are scheduled in the app. The scores of the games are kept in the app. Players pay for teams inside of the app. Every team has a team page that has the information of all the players on the team, as well as statistics of the team, the team’s wins and losses, and team highlights. Players also pay their fees in the app and have player pages with individual stats, highlights, and awards. The main purpose of the app is to provide a fun experience for the teams and players in the Airstrike 7 on 7 football league.

See attached document for detailed list of items.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online