Đã hoàn thành

Upload IOS App to App Store

Dự án này đã kết thúc thành công bởi srkpathan92 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I need my iOS app uploaded to the App Store, along with entering a news terms and conditions , FAQs page, and connecting the Amazon EC2server. There are other minor fixes that don't require new work.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online