Đã hoàn thành

Using computer vision scan inut from live feed from camera and identify object based on certain criteria

Dự án này đã kết thúc thành công bởi PSZJVC với giá $350 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Hello, I need an app that can take live video input from camera, scan it and identify specific object of interest. The object has text on it, it is usually rectangular if that helps. Once the match is found, the app should buzz and point somehow towards the object. Writing computer vision is not expected, but previous experience with CO libraries is required. Objects are positioned in a row close to each other 1-2 meters away from the camera. Object sizes are different but for the most part do not exceed 5cm width and 10-15cm height.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online