Đã đóng

Video Editor App

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £383 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Video Editor App

Create an app similar to the following however, I require additional features including - slow motion capabilities, fast forward capabilities at various speeds and rewind capabilities at various speeds:

Audio - in addition to what this app already includes, we would like to add a feature to augment the users recording/voice.

[url removed, login to view]

Full payment to be made upon successful testing and acceptance into app store.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online