Video Editor App

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 25

Mô Tả Dự Án

Video Editor App

Create an app similar to the following however, I require additional features including - slow motion capabilities, fast forward capabilities at various speeds and rewind capabilities at various speeds:

Audio - in addition to what this app already includes, we would like to add a feature to augment the users recording/voice.

[url removed, login to view]

Full payment to be made upon successful testing and acceptance into app store.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online