Còn mở

Write an Android & IPhone application

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹231115 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹150000 - ₹250000 INR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Design and development of Game with FUN & Attractive Features.

- The gamification condition should be influenced by actual energy consumption data

from our monitoring system.

- gamification condition should be influenced by user feedback platform score.

- The gamification condition should be able to be interactive for user to encourage user

participate in energy conservation activities based on guideline provided in the

system.

- The gamification theme should be able attract user from varies age and gender.

One of our client proposed for this project. Further, we discuss more on this project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online