Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €639 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

Iwant to start my projet the morketing mobile android

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online