Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹17091 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹5500 - ₹8500 INR
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Student Attendance Management app using bio-metric thumb scanner.

If a student is absent then SMS should be sent automatically sent to his/her parents.

Simple GUI with least interface and minimalist design.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online