Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 111 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1338 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 SGD
Tổng đặt giá
111
Mô tả dự án

Have a live security app that needs some features done.

Willing to pay a retainer of about [url removed, login to view] USD for someone long term to work on it.

You need to have worked with NFCs before.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online