Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 128 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1300 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
128
Mô tả dự án

Want to write an app to show all different types of requests from individuals or companies. And the other users can browse through categories, or highlight requests and give an offer.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online