Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 152 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2566 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
152
Mô tả dự án

I am looking for app which will be kind of platform between user & service providers to connect with each other using different search and filter criteria.

First we will start with Android app and once its successful then in phase 2 we will go for iOS app also.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online