Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1746 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I want an ecommerce system which includes admin panel for management, seller panel for sellers and android application for customers to browse and purchase products.

Website is not required but backend (admin panel for mangaing sellers, product categories, products, invoices, customers, offers and discounts etc.) and seller system (admin panel for sellers to manage their products etc.). Android application is only required for customers.

I want something like Flipkart (without website)

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online