Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1831 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1250 - ₹2500 INR / hour
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I'd like a bare-bone android application to be able to talk to an electric meter and get the meter reading of the electric meter. The physical interface to the meter would be an optical-sensor on one end and a mini USB into the android phone.

Here's a typical meter I'd like read

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

writer's market read more at http www freelancewriting com articles how to set your freelance writing rates php copyright freela, logo creator & graphics maker read more at http www teknonetwork com aplikasi nih 2 aplikasi membuat logo di android terbaik htm, http www rw designer comimage to icon com, http www google fcom br search client ms android alcatel&hl pt br&v 133247963&biw 320&bih 203&tbm isch&sa 1&ei oh53vzyulcgigwsoz, http www cracksinn com p s e logo design st, http www android com tether wifi, www freelance com read more how can i to make 1000 euro fast need to make money fast to pay a bill ask me fast at http www askme, i want to get a freelance job id in cjinc but when i go to the link http www cjinc info 2011 10 application form html then click, http www developer android com, http www cjinc info 2011 10 application form html, http www amazon com php programming development database programmer ebook dp b00yfp9qqk ref sr_1_8 s books&ie utf8&qid 143497830, http www amazon com php programming development database programmer ebook dp b00yfp9qqk ref sr18 s booksie utf8qid 143497830, android uart write read, www exe file application android, write toolbar application android, convert cldc blackberry application android, call sending receiving application android, call feedback application android mobile, bluetooth obex application android, prting application android, webex application android, soundboard application android, database application android, application android sip voip, start camera application android

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online