Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 85 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM14903 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM9900 - RM16500 MYR
Tổng đặt giá
85
Mô tả dự án

Build both Android and iphone app for a housing developer to showcase their properties based on GPS location of user

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online