Đã hoàn thành

Write an Android application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi appsfora với giá ₹1300 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I need android app.

I will provide API and design only one API to get jsong data.

Main 3 page app.

1) First page splash

2) Listing data - here search and favorite option

3)Details

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online