Đã hoàn thành

Write an Android application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi maxdotadeveloper với giá €55 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I need an implementation of RNCryptor written natively for Android.

At the moment I'm using a generic Java implementation ([url removed, login to view]) that works great but it appears to be too slow. A version specifically designed for Android already exists ([url removed, login to view]) and it is said to be a way faster (see benchmark attached) but it throwns errors at compiling time (see issues there).

Looking for someone that forks or rewrite the Android version focused on performances.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online