Còn mở

Write an Android application

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹23067 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I need to develop android application that count all same object on capture image.

when i capture or browse image from phone then need to process image to count object in image and display results.

most required : results needs accurate to count objects!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online