Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $93 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

[url removed, login to view] to integrate the API inside registration form...its a app like [url removed, login to view](assist app)

[url removed, login to view] registration complete need all the details into the session

need to complete in 24 hours only serious bidder please....

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online