Đã hoàn thành

Very Simple Android application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi chnabeel002 với giá $15 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I am looking for an experienced android developer to assist me with creation of an android app, which consists of 4 screens - login, registration, dashboard and payment (using CC Avenue). There should be a REST API layer of PHP, via which the app should communicate with MySQL Database.

I have already created the login and registration screen, and the PHP REST layer. I have also designed the MySQL database. You just need to validate the login credentials and create the other 2 screens (Dashboard and Payment)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online