Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã được trao cho mmanish248 với giá ₹27777 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Hi,

I want a mobile which can do following jobs.

1. Whenever i recive a msg on whatsapp messenger and if the sender number is not saved in addressbook. it will save the name using a predefined nameming .

2. Then add this new number to a whatsapp broadcast lisg .

3. Forward msgs recived on whatsapp messenger from a specific number to all broadcast groups.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online