Write an Android application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 35

Mô Tả Dự Án

An automatic vehicle License plate recognition system in android, source codes available in android studio.

The system will be able to scan and recognize both moving and stationary vehicles license plates. and show output of the scanned plate.

It must support vertical and horizontal number plates (One Line and Two line plates).

Help: The plates format is eg. (AAA 123), (ABC 121) etc. ie three letters followed by three numbers either vertically or horizontally.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online