Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 99 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1241 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
99
Mô tả dự án

I need a mobile app developed for both Android and IOS. Please do not send a generic bid as it will not be considered.

Please review the following app on the Apple store and/or Playstore: Citispi

I am looking to have the app developed with some differences but this app seems to show most of the functions I am looking for in the app.

Please provide a timeline for completion, project cost ceiling.

I need the app to have a Central Management System so that anyone outside of programming can easily make modifications to live material.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online