Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $308 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I'm looking to have an app created to connect to my starter/immobilizer via bluetooth on bikes including connection to gps trackers.

so 2 main things that I need my phone to do.

connect to my bike via bluetooth to control starter and immoblizer.

keep track of bikes whereabouts by looking on the app.

now I have all the pieces of whats needs on the bike for this app to happen just need someone to make it

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online