Còn mở

Write an Android application

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹60292 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

need an android app for products catalogue with online CMS, design will be provided by us

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online