Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 58 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹60330 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

need an android app for products catalogue with online CMS, design will be provided by us

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online