Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 72 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $363 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

I have a Internet magazine, in WordPress that I wanna convert in an Android app

The website it's full responsible, so the app should just be exactly like mobile version of website.

The only think that it should do it's to give notification when a new post appear on website

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online