Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 106 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $660 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
106
Mô tả dự án

The requirement of the project is having a dynamic UI which has 3 segments. E.g. - Cooking, Spa and Personal Trainer. Under each segment, we need to have profiles of the worker on clicking the name/image - we would be redirected to third page where we will have their demo video or photograph and their availability calendar.

Users should be able to book an appointment and price of the services they choose should get added to the cart.

The application should be lightweight, dynamic, simple to use, clean and should contain visual perception icons.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online