Write an Android application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 106

Mô Tả Dự Án

The requirement of the project is having a dynamic UI which has 3 segments. E.g. - Cooking, Spa and Personal Trainer. Under each segment, we need to have profiles of the worker on clicking the name/image - we would be redirected to third page where we will have their demo video or photograph and their availability calendar.

Users should be able to book an appointment and price of the services they choose should get added to the cart.

The application should be lightweight, dynamic, simple to use, clean and should contain visual perception icons.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online