Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €676 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

Hello,

I have designed(only mock ups) a mobile application that will ask from the users to participate in weekly ranked photograph campaigns. As stated above, the application is already designed and what we need is someone to integrate it into an Android environment. It is not a big application, since it has approximately 6 pages that need to be developed

The only two restrictions are that the application needs to be developed with Android studio and Firebase.

If you think that this would be a good match for you, then feel free to contact us.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online