Write an Android application

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 27

Mô Tả Dự Án

I need an IM(messenger) for mywebsite lykup.com. No sign-up, only login by username/password or by social login. It will have two tabs (one for chats, other for friends list). Online friends comes up in the list. Something like in this link: [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online