Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 134 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1386 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 AUD
Tổng đặt giá
134
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project - to create an ANDROID/IOS APP as well as a WEBSITE. It's imperative you also have WEBSITE DEV experience as the WEBSITE is just as crucial as the APP. I will pay a fixed priced based on what you quote - my budget is $750-1500 AUD but will not pay beyond this as our scope is fixed for the initial release of the app & website. I have provided a detailed description of the project (see attached).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online