Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 81 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1097 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

Photo ID Verification

Need development and design both.

Deadline : 1 month

Cost : $250

We will Provide the API's to call.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online