Write an Android application

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $40 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

i have the android simple code and it was working when my developer sent me apk of it , now i need someone to setup that code in my pc , andriod studio , so that i can test it and if needed of any changes etc in app , i will pay you extra after code is setup and running for extra tasks .. You need to setup code via team viewer in customer pc ,

NOTE : YOU will not talk to customer anything on team viewer nor will reply if he asks you any question , all communication will be done via FREELANCER only and i will tell you what to reply

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online