Đã hoàn thành

Write an Android application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi itboy87 với giá $35 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $40 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

i have the android simple code and it was working when my developer sent me apk of it , now i need someone to setup that code in my pc , andriod studio , so that i can test it and if needed of any changes etc in app , i will pay you extra after code is setup and running for extra tasks .. You need to setup code via team viewer in customer pc ,

NOTE : YOU will not talk to customer anything on team viewer nor will reply if he asks you any question , all communication will be done via FREELANCER only and i will tell you what to reply

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online