Còn mở

Write an Android application

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹28830 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

My project based on dynamic lockscreen,in which unlock password will change dynamically based on current time/date/battery of device.

here link is attached of my project

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online