Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 89 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $325 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

I have a brilliant idea for an app. I'm surprised it doesn't exist already, or I don't think it does. I have tried to build it myself, but this is not my long suit. I just need someone who can build a really cool, professional app. This site stupidly makes me choose either iphone or Android, but of course I want it to run on both. Duh. Hit me up with a bid price for the whole puppy and we can negotiate from there.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online