Còn mở

Write an Android application

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $190 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I need a Android App, which take short length Videos. And covert that videos into Prisma Like Cartoons. There is an Application on Play Store, Prisma. I need better effects in Videos.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online