Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã nhận được 122 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2839 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
122
Mô tả dự án

I wish to develop an app with combine functionality of [url removed, login to view] and [url removed, login to view], where user can get quotes for the project as well as can search and select from the sellers services.

It should be having all the functionalities of [url removed, login to view] such as Post project, search services, post services, user profile (buyer/seller), chat, service review, payment gateway, commission on competed job etc.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online