Còn mở

Write an Android application

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $15 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $20 USD / hour
Tổng đặt giá
102
Mô tả dự án

Need an android developer to develop a small app. details would be provided.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online