Đã đóng

Write an Android application to post video clips to twitter

Dự án này đã được trao cho JUNAID453 với giá $200 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I need an android app that will enable me to log in to differing twitter accounts and post video clips. I need a tweet attached to each clip automatically with the names and URLs of Sponsors I have entered through a setup screen.

Setup Screen

The setup screen would need to have the following fields:

Message - 30 characters

Sponsor 1 - 35 characters

Sponsor 2 - 35 Characters

Sponsor 3 - 35 Characters

Sponsor 4 - 35 Characters

Sponsor 5 - 35 Characters

Sponsor 6 - 35 characters

Sponsor 7 - 35 Characters

Sponsor 8 - 35 Characters

Sponsor 9 - 35 Characters

Sponsor 10 - 35 Characters

This information would need to be saved and editable

Operation Screen

Select video clip (from gallery)

Select up to 3 Sponsors

Attach Message and 3 Sponsors

Tweet to selected account

So, a typical tweet attached to the video clip might be "This live clip courtesy of Sponsor 1, Sponsor4 Sponsor 6"

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online