Đã đóng

Write an Android application similar to Foursquare

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$619 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

App including most of Foursquare functinmalities and additionally a payment function to allow users to pay vendors using the app.

I am not opening my budget at this point, so I am open to understating what budget it would require to build it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online