Đã đóng

Write an Android application which is most similar to App based Taxi/Cab booking service

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹59539 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

The proposed project is similar to any Android app based Cab/Taxi booking service such as OLA/UBER.

1. Two types of users; public and drivers (again categorized as MiniCab, 7 seats cab, Sharing Cab)

2. The Verification of Public should be done through any OTP services (using any freely available third party APIs in INDIA)

3. The Verification of Drivers should be done through any UIDAI (ADHAAR API).

4. The server should be hosted on AWS cloud (Free tier), which used to store data and do all kinds of processing.

5. Once user requests for cab, a notification message(Text and App notification) should be sent to nearby Cab Driver based on the type of cab, the user is requested for.

6. Notification contains- Name, Mobile Number and current location of the Requester.

7. Cab Driver should be provided with ATTEND or REJECT Option.

8. If ATTEND- share the complete details of the Requester and provide a "InAPP GPS Tracker"

9. If REJECT- notification message(Text and App notification) should be sent to NEXT nearby Cab Driver based on the type of cab, the user is requested for.

10. These SMS/Text based notifications should be done with Bulk SMS Providers (using any freely available third party APIs in INDIA)

11. For each activity logs should be generated and stored in the Server.

Note: These are the main description of the Project, once the task is assigned will share the complete User requirements.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online