Đã đóng

Write a Blackberry application

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1275 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Hi,

Require to decrypt the attached whatsapp blackberry database file.

Only require the chats and not the media or photos.

Have tried to restore this chat on the original blackberry phone (9360) but it does not pick up this db file while re-installing whatsapp.

Have attached the original file as well as the file with its name changed to messagestore.db. Both have the same content.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online