Đã đóng

Write a chatroom

Dự án này đã nhận được 151 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1419 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
151
Mô tả dự án

A chatroom support messaging of text, picture and video. The chatroom has user account management function. Simple UI for demo and testing purpose only.

Support firebase for server side. Client side use couchbase mobile as database.

Use Swift 3.0 for iOS

Support Android 4.3 above

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online