Còn mở

Write an hibryd application that will work bothfor ma bob i so gat in america e ci rego f fraggio ma no c sono gtti in amwera e trremoa notri agio a pervh eco cheosi sono

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £2368 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£1500 - £3000 GBP
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

need someone that know how to develop with Ionic 2 and angular 2 to create the structure of an app

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online