Đã đóng

Write an iPad application

Dự án này đã nhận được 87 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1184 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is IOS development. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $1000 USD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files, buy I can provide the requirements over a Skype call.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online