Đã đóng

Write an iPhone and Android application for us.

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $716 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

We need someone who can develop an app for us that can be submitted to the app store as well as the play store. I want this app to be a call blocking app and also want there to be some sort of graphics depicting that there are some processes running in the background even though there will not be, we just want it to appear as though it is. We are looking for a mix of talent and low cost for this project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online