Đã đóng

Write an iPhone and android application

Dự án này đã nhận được 115 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1377 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
115
Mô tả dự án

I need Iphone and android application developed which will be working with api to connect to our customers website for

1 taking orders

2 making payment with stripe

3 contact us link which will work via api to post data or other better solution provided my developer or your self

4 user to be able manage their profile and setting

5 setting will have various options like - notification setting - message setting

6 users order history and detailed orders list

7 manage saved cards for payment

8 get message update on order status from vendor in app

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online