Còn mở

Write an iPhone and android application for a radio station

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $3976 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
98
Mô tả dự án

app for the radio station so streaming and sharing audio files are critical

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online