Đã đóng

Write an iPhone app and WebSite

Dự án này đã nhận được 87 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4613 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

The app helps facilitate meetings with people with the same interest using a matching system, much like tinder, and then provides them with discounts related to those activities using geo fencing technology. It also helps users to create tribes (groups), which can get bigger discounts on particular business. Tribes can then can compete, trade or collaborate with another all while promoting a hybrid of digital communication and face to face interaction.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online