Đã hoàn thành

Write an iPhone app Yoga Application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi povilasmartisius với giá £13 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I have already started writing the app -- and actually i need someone to complete it.... as a starting point i could make the user a Test Flight Beta tester so that they could see the application running.

Rather than them needing to rebuild what i have written or have access to the source code, i would be able to articulate specifically what needs to be developed (at this stage, of course it could include other things later):

I need UI Screen which can scroll album art (using UIScrollViewer) and allows the user to select it so that the relevant audio is played. I have developed the audio module, just can't get the UI bit to work.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online