Đã đóng

Write an iPhone app and backend sever

Dự án này đã được trao cho HuiYing210 với giá $555 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
109
Mô tả dự án

I am looking for someone who's able to built an IOS App, and backend sever the program basically depends on using the Camera, and needs the following skills :

Microsoft face Api

Microsoft computer vision Api

Google translate Api

Facebook Api

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online